method: RUArt2019-11-15

Authors: Zan-Xia Jin, Heran Wu, Chun Yang, Fang Zhou, Jingyan Qin, Lei Xiao, Xu-Cheng Yin

Affiliation: University of Science and Technology Beijingļ¼Œ Tencent Technology (Shenzhen) Company Limited

Description: A Novel Text-Centered Solution for Text-Based Visual Question Answering