method: SRC-B-MachineLearningLab-v42017-08-10

Authors: Yingying Jiang, Xiaobing Wang, Xiangyu Zhu, Shuli Yang, Wei Li, Zhenbo Luo

Description: Samsung R&D Institute China - Beijing. Machine Learning Lab. Our methods is CNN based. Paper: R2CNN