Sample RankingEdit distance (case sensitive)Normalized (case sensitive)E.D. (case insensitive)Normalized (case insensitive)GroundTruthDetection
onceAgain91.0040.44I157HA-CAisthaca
textminer80.8930.33I157HA-CAi157hadddca
baseline20.2210.11I157HA-CA1157HA-cA
Tencent-OCR+00.0000.00I157HA-CAI157HA-CA
HIK_OCR00.0000.00I157HA-CAI157HA-CA
TencentAILab00.0000.00I157HA-CAI157HA-CA
Clova AI / Lens00.0000.00I157HA-CAI157HA-CA